Zajęcia grupowe :

Pojedyncze -50 zł

Karnety :

Karnet miesięczny na 1 lekcję w tygodniu – 130 zł
Karnet miesięczny na 2 lekcje w tygodniu – 210 zł

Zajęcia indywidualne :

Pojedyncze – 100 zł

Zajęcia Korekcyjne :

4 zajęcia (1xtyg) –

Pojedyncze – 50 zł