Zajęcia grupowe :

Pojedyncze -50 zł

Karnety :

Karnet miesięczny na 1 lekcję w tygodniu – 140 zł
Karnet miesięczny na 2 lekcje w tygodniu – 240 zł
Karnety grupa zamknięta 1 lekcja w tygodniu -170 zł

Zajęcia indywidualne :

Pojedyncze – 120 zł

Zajęcia Korekcyjne :

4 zajęcia (1xtyg) – 240 zł – zajęcia indywidualne lub 2 osoby na sali

Konsultacja Fizjoterapeutyczna – indywidualny plan ćwiczeń 150 zł