Zajęcia grupowe :

Pojedyncze -40 zł

Karnety :

Karnet miesięczny na 1 lekcję w tygodniu – 100 zł
Karnet miesięczny na 2 lekcje w tygodniu – 160 zł

Zajęcia indywidualne :

Pojedyncze – 60 zł

Zajęcia Korekcyjne :

4 zajęcia (1xtyg) – 120 zł

Pojedyncze – 40 zł