Zajęcia grupowe :

Pojedyncze -50 zł

Karnety :

Karnet miesięczny na 1 lekcję w tygodniu – 120 zł
Karnet miesięczny na 2 lekcje w tygodniu – 180 zł

Zajęcia indywidualne :

Pojedyncze – 80 zł

Zajęcia Korekcyjne :

4 zajęcia (1xtyg) – 140 zł

Pojedyncze – 50 zł